Suzhou, Xingang Warehouse


Unipart Logistics, Xingang Warehouse, Gloucester Logistics park, Comprehensive Bonded Zone, No. 88, Xian Dai avenue, Suzhou Industrial Park